Om CoworkersMind

Thomas Olsen

Founder

Jeg har mere end 15 års erfaring med innovationsledelse og opbygningen af High Performance kultur i specielt kundecentre, salgsafdelinger og interne projektafdelinger.

 

Som person og leder brænder jeg for Customer Centric baseret forretningsudvikling – baseret på kundernes virkelige stemmer. Det kræver stort mod at stille sig ud på fortovet sammen med kunderne og kigge ind på egen virksomhed, men det giver fantastiske resultater.

 

Min spidskompetence er at kombinere ”Voice of the Customer” og ”Voice of the Employee” med de opstillede forretnings- og IT-krav. Derigennem skabes højere effektivitet, øget vækst og en virksomhedskultur i øjenhøjde.

 

Mine erfaringer og resultater stammer fra ledelses- og konsulentjobs i forskellige brancher, virksomheder samt frivillige organisationer, bl.a. Energinet, Wilke Markedsanalyse, TDC Group, Poul Schou A/S, Københavns Kommune, YouSee, Dansk Gas Distribution, Tokerød Plus, UCL Odense og TPI Odense Håndbold.

Culture eats strategy
for breakfast

Peter Drucker

I CoworkersMind tror vi på det tillidsbaserede
samarbejde med særligt udvalgte partnere

Alle virksomheder er en sammensætning af forskellige individer med vidt forskellige baggrunde både uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt, anciennitetsmæssigt og ikke mindst personlige interesser.

 

Derfor fremkommer der også mange forskellige reaktioner på en Business Transformation, hvilket stiller nye og store krav til ledelsen i forhold til at kunne tackle det samlede teams bekymringer og forventninger samtidig med den enkelte medarbejders.

 

I CoworkersMind tror vi inderligt på, at Coworkers Mindset er vejen frem for danske virksomheder…og hvad er nu det for noget?

Et Coworking Mindset er jvf. vores definition “Evnen til at videndele og hjælpe andre kolleger eller individer på arbejdspladsen”, med andre ord evnen til at “give mere end man tager”.

 

I de fleste virksomheder er der en overflod af viden, og individer som brænder for den sag, som de hver især repræsenterer – det er ikke bare et arbejde – og derfor burde der også være en naturlig lyst til at stå til rådighed for videndeling og hjælp til andre.

Vores oplevelse er, at i en travl hverdag bliver det nedprioriteret, og selvom intentionen hos den enkelte medarbejder er tilstede, så bliver det ikke gjort, idet ledelsesopbakningen og rammerne ikke er tilstede.

 

Det er vi eksperter i hos CoworkersMind…og vi er altid klar til en spændende og uforpligtende dialog!

Alene er jeg stærk
– sammen er vi stærkere!

Idégrundlag – CoworkersMind

Om CoworkersMind

I CoworkersMind er vi optaget af at udtænke og implementere nye innovationstiltag og forretningsstrategier sammen med vores kunder og derigennem skabe fremtidssikrede og langtidsholdbare resultater. Altid med udgangspunkt i at kigge på den fremtid, som I som virksomhed kigger hen imod.

 

Vores rådgivning og leverancer er baseret på mere end 15 års erfaring med ledelses- og konsulentjobs i forskellig brancher, virksomheder og frivillige organisationer.

5

CoWorkers

15

Års erfaring

CoworkersMinds Ydelser

Hos CoworkersMind udtænker og implementerer vi nye innovationstiltag
og forretningsstrategier sammen med vores kunder og skaber fremtidssikrede og langtidsholdbare resultater.

Coworkers mindset & Innovationskultur

I CoworkersMind er vi eksperter i at få italesat og skabt de perfekte rammer for en succesfuld implementering af Coworkers Mindset i hele eller udvalgte dele af organisationen

Interim management & Projektledelse

I CoworkersMind har vi mangeårig succes med at indgå som interim manager, procesfacilitator og projektleder. Vi er altid klar til en spændende og uforpligtende dialog!

Facilitering af digital transformation

I CoworkersMind har vi stor erfaring med succesrige implementeringer af Digital Transformation i forskellige virksomheder både hvad angår branche, kultur og størrelse.

Improve by CoworkersMind

I CoworkersMind vil vi gerne slå et slag for vigtigheden af ”at forbedringer og innovation er for alle” – og hjælpe dig godt i gang. Vi hylder fokus på Top Performers, og er fortaler for at lade dem få det nødvendige frirum.