Om CoworkersMind

Thomas Olsen

Founder

Thomas Olsen har +20 års erfaring med innovations- og personaleledelse med fokus på opbygningen af High Performance kultur og de bedste rammer for videndeling, læring og plads til forskelligheder.

 

Hans erfaringer og resultater stammer fra ledelses- og konsulentopgaver i virksomheder som TDC, DSB, Nespresso, YouSee, NetDesign, SEF Energi, Poul Schou A/S, offentlige virksomheder som Københavns Kommune, Energinet og UCL samt virksomheder fra iværksættermiljøet i Odense. Denne ballast tilført hans lange karriere som træner, frivillig samt bestyrelsesmedlem og formand i foreningslivet gør, at han altid evner at få skabt tillid, ejerskab og fællesskab på tværs af alle interessenter i en opgave.

 

Som person, leder og innovationskonsulent brænder han for brugerfokuseret forretningsudvikling – baseret på kundernes og medarbejdernes virkelige stemmer. Som han siger ”Det kræver stort mod at stille sig ud på fortovet sammen med kunderne eller brugerne og kigge ind på egen virksomhed, men det giver fantastiske resultater”. Han tror inderligt på, at al transformation handler om mennesker og hans mantra er, ”Kultur, Mindset og Vilje…vinder altid over metode”, så start med at aktivere medarbejdernes nysgerrighed og skab et stærkt fællesskab.

 

Thomas’ spidskompetence er at kombinere ”Voice of the Customer” og ”Voice of the Employee” med de opstillede forretnings- og lovgivningskrav. Derigennem skabes højere forståelse for hinandens ønsker krav og muligheder samt øget vækst og en virksomhedskultur i øjenhøjde. Han formår at gøre det komplekse og teoretiske forståligt for alle deltagere, uanset alder, uddannelse og  baggrund.

 

I 2022 blev CoworkersMind udvidet med et ”Coworkersmind House”, som er et arbejdsfællesskab baseret på netop, nysgerrighed, fællesskab, menneskelige relationer og Coworkersmindset. På den måde kan CoworkersMind opfylde kundernes krav til at varetage flere aspekter i deres forandringsrejse, ved at sammensætte det bedste hold til af tætte samarbejdspartnere, som alle er eksperter ud i deres felt, til den specifikke opgave.

 

I forhold til en virksomheds transformation herunder indføring af nye metoder og tilførsel af ny viden, har han stor praktisk erfaring samt indgående kendskab til gængse metoder og værktøjer på områderne organisation, kultur og det at sætte den enkeltes kompetencer i spild.

 

Udover at drive succesfulde transformationsprojekter, er Founder Thomas Olsen også en yndet oplægs- og foredragsholder samt workshop facilitator for såvel corporate og SMV virksomheder samt forskellige business og sportsnetværk.

 

Læs mere om hans nye bog og foredrag

Culture eats strategy
for breakfast

Peter Drucker

I CoworkersMind tror vi på det tillidsbaserede
samarbejde med særligt udvalgte partnere

Alle virksomheder er en sammensætning af forskellige individer med vidt forskellige baggrunde både uddannelsesmæssigt, erhvervsmæssigt, anciennitetsmæssigt og ikke mindst personlige interesser.

 

Derfor fremkommer der også mange forskellige reaktioner på en Business Transformation, hvilket stiller nye og store krav til ledelsen i forhold til at kunne tackle det samlede teams bekymringer og forventninger samtidig med den enkelte medarbejders.

 

I CoworkersMind tror vi inderligt på, at CoworkersMindset er vejen frem for danske virksomheder…og hvad er nu det for noget?

Et CoworkersMindset er jvf. vores definition “Evnen til at videndele og hjælpe andre kolleger eller individer på arbejdspladsen”, med andre ord evnen til at “give mere end man tager”.

 

I de fleste virksomheder er der en overflod af viden, og individer som brænder for den sag, som de hver især repræsenterer – det er ikke bare et arbejde – og derfor burde der også være en naturlig lyst til at stå til rådighed for videndeling og hjælp til andre.

Vores oplevelse er, at i en travl hverdag bliver det nedprioriteret, og selvom intentionen hos den enkelte medarbejder er tilstede, så bliver det ikke gjort, idet ledelsesopbakningen og rammerne ikke er tilstede.

 

Det er vi eksperter i hos CoworkersMind…og vi er altid klar til en spændende og uforpligtende dialog!

Alene er jeg stærk
– sammen er vi stærkere!

Idégrundlag – CoworkersMind

Om CoworkersMind

I CoworkersMind er vi optaget af at udtænke og implementere nye innovationstiltag og forretningsstrategier sammen med vores kunder og derigennem skabe fremtidssikrede og langtidsholdbare resultater. Altid med udgangspunkt i at kigge på den fremtid, som I som virksomhed kigger hen imod.

 

Vores rådgivning og leverancer er baseret på mere end 20 års erfaring med ledelses- og konsulentjobs i forskellig brancher, virksomheder og frivillige organisationer.

10

CoWorkers

20

Års erfaring

CoworkersMinds Ydelser

Hos CoworkersMind udtænker og implementerer vi nye innovationstiltag
og forretningsstrategier sammen med vores kunder og skaber fremtidssikrede og langtidsholdbare resultater.

Coworkers mindset & Innovationskultur

I CoworkersMind er vi eksperter i at få italesat og skabt de perfekte rammer for en succesfuld implementering af Coworkers Mindset i hele eller udvalgte dele af organisationen

Interim management & Projektledelse

I CoworkersMind har vi mangeårig succes med at indgå som interim manager, procesfacilitator og projektleder. Vi er altid klar til en spændende og uforpligtende dialog!

Facilitering af digital transformation

I CoworkersMind har vi stor erfaring med succesrige implementeringer af Digital Transformation i forskellige virksomheder både hvad angår branche, kultur og størrelse.

Improve by CoworkersMind

I CoworkersMind vil vi gerne slå et slag for vigtigheden af ”at forbedringer og innovation er for alle” – og hjælpe dig godt i gang. Vi hylder fokus på Top Performers, og er fortaler for at lade dem få det nødvendige frirum.