Alene er jeg stærk
– sammen er vi stærkere!

Idégrundlag – CoworkersMind

Om CoworkersMind

I CoworkersMind er vi optaget af at udtænke og implementere
nye innovationstiltag og forretningsstrategier sammen med vores
kunder og derigennem skabe fremtidssikrede og langtidsholdbare
resultater. Altid med udgangspunkt i at kigge på den fremtid, som
I som virksomhed kigger hen imod.

 

Vores rådgivning og leverancer er baseret på mere end 20 års
erfaring med ledelses- og konsulentjobs i forskellig brancher,
virksomheder og frivillige organisationer.

10

CoWorkers

20

Års erfaring

Thomas Olsen

Founder

Thomas Olsen har +20  års erfaring med innovations- og personaleledelse med fokus på opbygningen af High Performance kultur og de bedste rammer for videndeling, læring og plads til forskelligheder.

Som person, leder og innovationskonsulent brænder han for brugerfokuseret forretningsudvikling – baseret på kundernes virkelige stemmer. Som han siger ”Det kræver stort mod at stille sig ud på fortovet sammen med kunderne eller brugerne og kigge ind på egen virksomhed, men det giver fantastiske resultater”. Han tror inderligt på, at al transformation handler om mennesker og hans mantra er, ”Kultur, Mindset og Vilje…vinder altid over metode”, så start med at aktivere medarbejdernes nysgerrighed og skab et stærkt fællesskab.

Thomas’ spidskompetence er at kombinere ”Voice of the Customer” og ”Voice of the Employee” med de opstillede forretnings- og lovgivningskrav. Derigennem skabes højere forståelse for hinandens ønsker krav og muligheder samt øget vækst og en virksomhedskultur i øjenhøjde. Han formår at gøre det komplekse og teoretiske forståligt for alle deltagere, uanset alder, uddannelse og  baggrund. 

 

Hans erfaringer og resultater stammer fra ledelses- og konsulentjobs i virksomheder som DSB, TDC, Nespresso, YouSee, Poul Schou A/S, SEF Energi, Munin Data, offentlige virksomheder som Københavns Kommune, Energinet og UCL samt mindre virksomheder fra iværksættermiljøet i Odense. 

 

I forhold til en virksomheds transformation herunder indføring af nye metoder og tilførsel af ny viden, har han stor praktisk erfaring samt indgående kendskab til gængse metoder og værktøjer på områderne organisation, kultur og det at sætte den enkeltes kompetencer i spild.

Culture eats strategy
for breakfast

Peter Drucker

I CoworkersMind tror vi på det tillidsbaserede
samarbejde med særligt udvalgte partnere

Vores idegrundlag, ”alene er jeg stærk – sammen er vi stærkere”, er for os nøglen til succes og vores eksistensberigtigelse. For os er det ikke troværdigt at gå ud til kunderne og påstå, at vi selv kan levere alt – det kan vi ikke, og det er vi meget bevidste om.

 

Vi er fokuseret på at give vores kunder den bedst mulige helhedsløsning i forhold til de udfordringer og vækstpotentialer, som den enkelte virksomhed har i forbindelse med den digitale transformation.

 

For at kunne gøre det, har vi et strategisk samarbejde med KraftWerk, som er et netværk af freelancekonsulenter. Derudover har vi, som en del af Coworkersmind house og Tech Town Odense miljøet, samarbejdspartnere indenfor forskellige relevante områder, som der er brug for i en digital transformation.

CoworkersMinds Ydelser

Hos CoworkersMind udtænker og implementerer vi nye innovationstiltag
og forretningsstrategier sammen med vores kunder og skaber fremtidssikrede og langtidsholdbare resultater.

Den nysgerrige leder (Bog)

I Coworkersmind har vi skrevet en bog der hedder ``den nysgerrige leder``. Bogen skal bidrage til at skabe nysgerrig ledelse - og herigennem bedre ledelse. Den skal hjælpe nye ledere til at blive bedre ledere. Og erfarne til at genopfinde sig selv i rollen som leder.

Coworkers mindset & Innovationskultur

I CoworkersMind er vi eksperter i at få italesat og skabt de perfekte rammer for en succesfuld implementering af Coworkers Mindset i hele eller udvalgte dele af organisationen

Interim management & Projektledelse

I CoworkersMind har vi mangeårig succes med at indgå som interim manager, procesfacilitator og projektleder. Vi er altid klar til en spændende og uforpligtende dialog!

Facilitering af digital transformation

I CoworkersMind har vi stor erfaring med succesrige implementeringer af Digital Transformation i forskellige virksomheder både hvad angår branche, kultur og størrelse.

Improve by CoworkersMind

I CoworkersMind vil vi gerne slå et slag for vigtigheden af ”at forbedringer og innovation er for alle” – og hjælpe dig godt i gang. Vi hylder fokus på Top Performers, og er fortaler for at lade dem få det nødvendige frirum